Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideTeagmháil

Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
24 Sráid D'Olier
Baile Átha Cliath 2
Éire

Déan teagmháil linn ar an Teileafón nó ar Ríomhphost
Príomh-uimhir Theileafóin na Scoile: +353 1 896 2692.
Is féidir ceisteanna a sheoladh ar ríomhphost chuig nursing.midwifery@tcd.ie

Aimsigh ar léarscáil champas Choláiste na Tríonóide

Eolas Ginearálta
Uimhir Theileafóin na Scoile: +353 1 896 2692
Má tá fo-uimhir an duine ar mian leat glaoch air/uirthi ar eolas agat, ní mór duit:

  • 896 a chur leis má tá tú ag glaoch ó lasmuigh den Choláiste (ceantar Bhaile Átha Cliath)
  • 01 896 a chur leis má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Bhaile Átha Cliath
  • +353 1 896 a chur leis má tá tú ag glaoch ó lasmuigh d'Éirinn

Seoladh Poist
Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, 24 Sráid D'Olier, Baile Átha Cliath 2, Éire

Ríomhphost
Is féidir gach ceist a sheoladh chuig nursing.midwifery@tcd.ie

Uaireanta oscailte na hoifige fáiltithe ag 24 Sráid D'Olier
Uaireanta Oscailte: 9am go 1pm agus 2pm go 5pm Luan go hAoine