Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchTeagmháil

Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
24 Sráid D'Olier,
Baile Átha Cliath 2.

Déan teagmháil linn ar an Teileafón nó ar Ríomhphost
Príomh-uimhir Theileafóin na Scoile: +353 1 896 2692.
Is féidir ceisteanna a sheoladh ar ríomhphost chuig nursing.midwifery@tcd.ie